TEZHİB 

DESENLERİ

NASIL

OLUŞTURULUR ?..

Burada vereceğimiz

desen oluşturma eskizleri ile

tezhib desenlerinin oluşumu hakkında

bir örnek olunması hedeflenmektedir.

Verilen şekildeki bir desenin tablo haline gelen

nihai bir tezhib alanında 1-2 cm2‘lik alanda

yer alacağı düşünülürse

tezhib uygulamalarının ne denli bir sabır gerektirdiği

hakkında az da olsa bir fikir sahibi olunabilir.

***

RUMİ   DESENİ

Yorum alanı kapalıdır.