9 Kas 2019

SUNUMSUNUM için yorumlar kapalı

ÖN SUNUM “Allah Cemîl’dir, cemali sever”  (*) kuralına uygun olarak geliştirilmiş olan Tezhib sanatını yansıtan sitemizde  yeniden ve yepyeni bir tarz ile huzurunuzdayız. İlk editörial notumuzda “Geleneksel Türk Sanatları” olarak tanımladığımız Hat &Tezhib konulu bu websitesinin hayrlara vesile olacağı inancı ile yeniden “merhaba”… İslam aleminde Şeyh-i Ekber namı ile ünlenen Muhyiddin ibn Arabî (K.S.) Müslümanlara Nasihatler” adı […]

Devamını okuyun
10 Ara 2018

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER: Türk Tezyinatında Ruhumuzun PayıProf. Dr. A. Süheyl ÜNVER: Türk Tezyinatında Ruhumuzun Payı için yorumlar kapalı

Türk Tezyinatında Ruhumuzun Payı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver İnsan rûhu bu. Kâinatın ruhunun hulâsası. İnsan ömrü yaşla ölçülemiyecek kadar eski. Ben, birisini meselâ 40 yaşında görünce 100 milyar kırk yaşında farzederim. Sonra bu ruh, tıpkı radyomun emanasyonu gibi, kendini göstermez ve meydana çıkmaz. Rûh elektrik kuvvetinden de hafiftir. Fakat maddeye olan te’sirine bakın: […]

Devamını okuyun
10 Kas 2018

TEZHİB NEDİR?TEZHİB NEDİR? için yorumlar kapalı

“ … Tezhib , ruhun Allah’a doğru akışını “billurlaştırır” ve Allah Kelamı’nın kutsal varlığından ortaya çıkan ruhun yeniden bütünleşmesinde bizzat yardımcıdır. Tezhib , kutsal metnin okunmasından ortaya çıkan manevî enerjinin görselleşmesini mümkün kılar; böylelikle o, sayfanın kenarında bulunurken, hatt bizzat metni oluşturur. Tezhib, Kutsal Kelam’ı çevreleyen hâle ve Nur’un Kelam’ı olan Kelimenin varlığını oluşturan nur […]

Devamını okuyun
30 Eki 2018

TÜRK TEZHİB TARİHİTÜRK TEZHİB TARİHİ için yorumlar kapalı

Türk  Tezhib  Tarihi     Türkler’de tezhibin geçmişi Uygurlar’a kadar uzanır. Mani dininin Uygurlar arasında yayıldığı 9. yüzyılda tezhib sanatı da görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde İslam ülkelerinde de tezhib yaygın bir sanattı. Anadolu’ya Selçuklular’ın getirdiği tezhib sanatı, en gelişkin dönemini Osmanlı Devleti zamanında yaşamıştır.   Ahmed Karahisarî Kur’an-ı Kerim’inden tezhib örnekleri  Öte yandan 15. yüzyılda […]

Devamını okuyun
5 Şub 2019

Prof. Dr. Necdet TOSUN: TASAVVUFUN İSLÂM SAN’ATLARINA TESİRİProf. Dr. Necdet TOSUN: TASAVVUFUN İSLÂM SAN’ATLARINA TESİRİ için yorumlar kapalı

TASAVVUFUN İSLÂM SAN’ATLARINA TESİRİ Necdet TOSUN İslam sanatlarından şiir, musikî, hat, ebrû gibi sahalarda eser verenlerden bir çoğunun hayatı incelendiğinde tasavvuf kültürüyle ve tekkelerle ilişkili kişiler oldukları görülmektedir. Hz. Mevlânâ’nın altı ciltlik Mesnevî’si Farsça ve nazım (şiir) olarak yazılmıştır. Sa’dî Şîrâzî ve Ferîdüddin Attâr da Farsça manzum eserler yazan büyük mutasavvıf ve şâirlerdendir. Türk edebiyatının […]

Devamını okuyun
28 Ara 2018

Savaş ÇEVİK: SANAT VE GÜZELLİKSavaş ÇEVİK: SANAT VE GÜZELLİK için yorumlar kapalı

SANAT VE GÜZELLİK SAVAŞ ÇEVİK Pınar Dergisi, 1977, Sayı: 63,  s.34-38 ‘Sanat’ sözcüğü bizde, hayranlık ve ilgi çekici duyguların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Duygularımız az da olsa romantikleşiyor, hayalimiz genişleyerek, bu sözcüğü geniş anlamıyla düşünmeye koyuluyoruz. Çoğu kez de ‘sanat’ ile birlikte bir de ‘güzellik’ aklımıza geliyor; ikisini beraber düşünüyoruz. Belki de ‘sanat’ sözcüğündeki bizi […]

Devamını okuyun
12 Ara 2018

Oktay ASLANAPA: San’at ve KültürOktay ASLANAPA: San’at ve Kültür için yorumlar kapalı

San’at ve Kültür Oktay Aslanapa   Selçuk, Karaman ve Osmanlılar devrinden kalma eski eserleri tetkik etmek için yol üzerinde diğer şehirlere uğrayarak Konya’ya doğru seyahate çıkıyoruz. Konya’da bütün mimari âbideler kerpiç evlerin arasına serpiştirilmiş mücevherler gibi step şehrinin kalabalığı içerisinde adeta kaybolmuş gibidir. Memleketin düzlüğü öyle bir tesir uyandırıyor ki, en küçük bir toprak üstü […]

Devamını okuyun
11 Ara 2018

Fuat Başar: “Manevî âlemle ilgisi olmayan hiçbir sanat yoktur.”​Fuat Başar: “Manevî âlemle ilgisi olmayan hiçbir sanat yoktur.”​ için yorumlar kapalı

Sanat ciddi bir iştir! Fuat Başar’la sanatın evrensel tabiatı üzerine konuştuk…  02 Aralık 2010 “Manevi âlemle ilgisi olmayan hiçbir sanat yoktur.”​ ___________________________________________________________ Fuat Başar Kimdir? Sanatçı 1953 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğrenimini sürdürürken 1976 yılında hat sanatıyla tanıştı. Sanatçı bir yıl sonra ebru […]

Devamını okuyun