TEZHİB  DESENLERİ NASIL OLUŞTURULUR ?..

Burada vereceğimiz desen oluşturma eskizleri ile tezhib desenlerinin oluşumu hakkında bir örnek olunması hedeflenmektedir. Verilen şekildeki bir desenin tablo haline gelen nihai bir tezhib alanında 1-2 cm2‘lik alanda yer alacağını düşünülürse tezhib uygulamalarının ne denli bir sabır gerektirdiği hakkında az da olsa bir fikir sahibi olunabilir.

***

RUMİ   DESENİ