MÜZEHHER ÖZDALLI BİCE

MÜZEHHER ÖZDALLI BİCE More »

ZER-EFŞAN TEZHİB KURSU

ZER-EFŞAN* TEZHİB KURSU * Kurs Başlangıcı: Her bir sanatçı adayı için bire-bir eğitim esas olduğundan her an başvuru ve kayıt mümkündür. * Kurs Süresi : Haftada bir gün ; günde 2 (iki) saattir. Bu şekilde bir yılda 40 hafta devam esas alınarak yılda verilecek toplam 80 saatlik ders ile kurs tamamlanır. More »

ZER-EFŞAN  

ZER-EFŞAN: Kelime anlamı : \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Altın saçılmış\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Tezhib sanatında ise bir süsleme tarzıdır. Türkistan’da aynı isimli nehrin suladığı Semerkand ovasının adıdır. *** Sitemizin internette ilk kez yer aldığından bu yana geçen 15 yılı aşan sürede bize ulaşan mesajlarınızın önemli bir kısmı Hat, Tezhip, Minyatür, Ebrû gibi geleneksel Türk Sanatlarını öğrenmek isteyenlerin “adres sorma” taleplerini içermekteydi. Bunu dikkate alarak bu websitesinde eserlerinden bazılarını görebildiğiniz müzehhibe Müzehher Özdallı BİCE’den tezhib öğrenmek isteyenler için Ankara’da Tezhib Kursu organize edilmiştir. More »

TEZHİB NEDİR?

Tezhib, Kutsal Kelam’ı çevreleyen hâle ve Nur’un Kelam’ı olan Kelimenin varlığını oluşturan nur gibidir. More »

RÖPORTAJ: TEZHİB SANATI

Tezhib Sanatçısı Müzehher Özdallı Bice’nin DOST TV televizyonunda yayınlanan “El İşi” programındaki sunumu: https://vimeo.com/8891682  More »

 

TEZHİB KONULU DOKTORA TEZLERİ

YÖK Tez Arşivi

tez.yok.gov.tr

 

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü Konu
385559 HÜSEYİN ELİTOK 2014 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan hanım sultanlara ve padişahlara ait bir grup vakfiyenin hat, tezhip ve cilt bakımından incelenmesi
An analysis of a group of endownments of sultanas and sultans in the Archive of General Directorate for Foundations in terms of calligraphy, illumination and binding
Doktora El Sanatları = Crafts ; Sanat Tarihi = Art History
369066 AYŞE TANRIVER CELASİN 2014 XV-XVI. yüzyıl Osmanlı tezhip sanatı bağlamında Şeyh Hamdullah mushafları sûrebaşı bezemelerinin değerlendirilmesi
Evolution of decoration characteristics of the beginnigs of the suras of mushafs by Sheikh Hamdullah regarding XV-XVI th centuries Ottoman illumination art
Doktora Sanat Tarihi = Art History
310948 GÜLŞEN ASLAN ELKIRAN 2012 Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde bulunan tezhipli eserlerin süsleme özelllikleri
Ornamental characteristics of illuminated manuscript in Ankara Foundation Art Museum
Doktora El Sanatları = Crafts
274485 ZEYNEP DEMİRCAN AKSOY 2010 Xıv. yüzyıl anadolu türk tezhip sanatı tasarımları
Illumination designs of the xivth century anatolian turkish manuscripts
Doktora Sanat Tarihi = Art History
231078 BAŞAK BURCU TEKİN 2008 Batılılaşma sürecinde Osmanlı tezhip sanatı (1789-1922)
Westernization period Ottoman illumination(1789-1922)
Doktora El Sanatları = Crafts ; Sanat Tarihi = Art History
144604 CELALETTİN KARADAŞ 2004 Türk tezhip sanatında levha tezyinatı
Plate decoration in Turkish illumination art
Doktora El Sanatları = Crafts ; Sanat Tarihi = Art History
125609 NASUHİ ÇELEBİ 2003 İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet için hazırlanmış kitapların tezhip sanatı açısından değerlendirilmesi ve diğer özellikleri
The Analyze and characteristics of the books belonging to Fatih Sultan Mehmet II: In the Istanbul Süleymaniye Library for illumination art
Doktora El Sanatları = Crafts
127736 ŞEYDA ALGAÇ 2000 Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Dönemi Tezhip sanatı (Xlll.-XV. yüzyıllar)
Illumination art of the Period of Anatolian Seljuk and principalities (Xlll.-XV. century)
Doktora Sanat Tarihi = Art History