MÜZEHHER ÖZDALLI BİCE

MÜZEHHER ÖZDALLI BİCE More »

ZER-EFŞAN TEZHİB KURSU

ZER-EFŞAN* TEZHİB KURSU * Kurs Başlangıcı: Her bir sanatçı adayı için bire-bir eğitim esas olduğundan her an başvuru ve kayıt mümkündür. * Kurs Süresi : Haftada bir gün ; günde 2 (iki) saattir. Bu şekilde bir yılda 40 hafta devam esas alınarak yılda verilecek toplam 80 saatlik ders ile kurs tamamlanır. More »

ZER-EFŞAN  

ZER-EFŞAN: Kelime anlamı : \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Altın saçılmış\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Tezhib sanatında ise bir süsleme tarzıdır. Türkistan’da aynı isimli nehrin suladığı Semerkand ovasının adıdır. *** Sitemizin internette ilk kez yer aldığından bu yana geçen 15 yılı aşan sürede bize ulaşan mesajlarınızın önemli bir kısmı Hat, Tezhip, Minyatür, Ebrû gibi geleneksel Türk Sanatlarını öğrenmek isteyenlerin “adres sorma” taleplerini içermekteydi. Bunu dikkate alarak bu websitesinde eserlerinden bazılarını görebildiğiniz müzehhibe Müzehher Özdallı BİCE’den tezhib öğrenmek isteyenler için Ankara’da Tezhib Kursu organize edilmiştir. More »

TEZHİB NEDİR?

Tezhib, Kutsal Kelam’ı çevreleyen hâle ve Nur’un Kelam’ı olan Kelimenin varlığını oluşturan nur gibidir. More »

RÖPORTAJ: TEZHİB SANATI

Tezhib Sanatçısı Müzehher Özdallı Bice’nin DOST TV televizyonunda yayınlanan “El İşi” programındaki sunumu: https://vimeo.com/8891682  More »

 

EDİTÖR     NOTLARI  – I – 

ÖN SUNUM

“Allah Cemîl’dir, cemali sever”  (*) kuralına uygun olarak geliştirilmiş olan Tezhib sanatını yansıtan sitemizde  yeniden ve yepyeni bir tarz ile huzurunuzdayız. İlk editörial notumuzda “Geleneksel Türk Sanatları” olarak tanımladığımız Hat &Tezhib konulu bu websitesinin hayrlara vesile olacağı inancı ile yeniden “merhaba”…

İslam aleminde Şeyh-i Ekber namı ile ünlenen Muhyiddin ibn Arabî (K.S.) Müslümanlara Nasihatler” adı ile basılan eserinde yer alan 80. vasiyetinde şöyle buyurmuştur:

“Din’de güzel şeylerle iftihar edilir.
“Mushafların tezyini, camilerin tezyinatı eşrat saatindendir!” diye varid olan Hadis-i şerif den ürkme.
İlmi olmayan bunu tersine anlıyor.
Kıyamet alâmetlerinin hepsi mezmum değildir.
Şeair-i Diniyyeye tazim olmak kasdıyle yapılan şeyler makbul ve memduhdur…”

Buradaki ifadelerden özellikle son cümleye dikkatinizi çekmek isterim: “Şeair-i Diniyyeye tazim olmak kasdıyle yapılan şeyler makbul ve memduhdur…” Bu sözün anlamını biraz sadeleştirecek olursak ” İslam’ın şiarlarına saygı olması kasdıyle yapılan şeyler makbul ve övgüye layıktır.”

İşte tezhibin sırrı buradadır:  Tezhib, İslam’ın şiarlarının en başta geleni olan; İslam simgelerinin en kutsalı olan “Kur’an-ı Kerim ayetlerine saygı olsun” için dökülen göz nuru ile ortaya çıkan bir mübarek geleneğe sahip bir manevi mirastır .

İslam şiarlarından olan mescidlerin de temizlik ve ziynet yönünden ayrıcalığına  dikkat edilmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

 

(*) Cemîl : Güzel
Cemal: Güzellik
Bu söz hadis olarak rivayet edilmiştir.

      İnnallahe Cemîlun Yuhibbul Cemâl… ( SadaqaRasûlullah )

“Allah Cemîl’dir, cemali sever”

Tezhip Tezhip Kursu Müzehhip Müzehhibe Hat Hattat Geleneksel Türk sanatları Tezhib kursu